LUCTRA® - PERFECT DAY LIGHT

LUCTRA® är det första LED-lampsystemet för arbetsplatser som tillämpar den biologiska effekten av ljus och som gör denna kunskap tillgänglig för alla. Alla människor har sin egen personliga biorytm. Ju närmare vår dagliga rutin följer denna rytm, desto bättre mår vi och ju bättre presterar vi. Dagsljus ger signaler till hjärnan som synkroniserar vår inre rytm med det naturliga dagsförloppet. 

 

Nyheter

LUCTRA® presenterar en ny lampa på Light + Building

FLOOR OFFICE belyser hela arbetsytan // biologiskt effektivt ljus och minimalistisk design

Stockholm Furniture & Light Fair

Upplev belysningen som förbättrar ditt välbefinnande och din prestation. Kom till vår monter!